Waarom een planbord?

Een planbord kan enorm goed helpen om de drukte van de week voor het gezin in kaart te brengen. Het geeft structuur en overzicht. Niet alleen voor het kind maar voor het hele gezin. Overzicht en structuur, laat dat nou net zijn waar kinderen enorm behoefte aan hebben.
Is papa of mama even niet bereikbaar omdat zij bezig zijn met iets anders dan kan het kind zelf actie ondernemen door naar het planbord te lopen. Dus geen eindeloze vragen als je even thuiswerkt, aan de telefoon zit of aan het koken bent ;)

Waar helpt het mee:
• Door het gebruik van een planbord kunnen kinderen zich voorbereiden op wat er komen gaat.
• Planborden zijn vaak vrolijk en werken motiverend.
• Het geeft ze ook de geruststelling dat alles in kaart is gebracht, niets wordt vergeten.
• Kinderen hebben iets om op terug te vallen als ze het even niet meer weten. Wanneer ze vergeten hoe de dag er nu precies uit zag. Wat is de volgende activiteit?
• Het planbord geeft naast alle activiteiten ook de vrije ruimte aan. Dit is heel belangrijk, zodat kinderen zien dat er ook nog ruimte is voor andere dingen als: vrij spelen, vrije keus, tijd met papa en/of mama of om gewoon lekker te luieren.
• Het leert kinderen belangrijke skills aan als: volgordelijk denken, tijdsbesef, zelfstandigheid, ordenen en structureren, leegmaken van volle hoofden en begrippen als: dagen, jaar, seizoenen, tijden en kleuren.

Om een planbord goed te laten werken voor je gezin zorg je ervoor dat je de hele dag voor je kind in kaart brengt.
De leuke dingen en ook de minder leuke dingen horen op een planbord te staan. Zo kan je kind zich voorbereiden op wat er komen gaat. Dus een bezoek aan de tandarts, dokter of het mee moeten gaan met boodschappen doen, krijgen allemaal een plekje.
Zo kan je kind wennen aan het idee en kunnen er ook goed afspraken met elkaar worden gemaakt. Het planbord is dan de bevestiging van deze afspraken.

Ook heel belangrijk… een planbord maakt volle hoofden weer leeg.
Je hoeft niet meer alles in je hoofd te hebben, maar je kan het loslaten. Heel goed voor je eigen productie en die van je kind!  

Maak gebruik van pictogrammen, hierdoor wordt het overzicht nog duidelijker. Jongere kinderen die niet kunnen lezen, kunnen zo toch zien wat er gaat gebeuren. Maar ook voor oudere kinderen werken pictogrammen beter, want de herkenning gaat veel sneller én plaatjes worden nu eenmaal beter onthouden dan tekst.

Vanaf de kleuterklas is het erg leuk om samen het planbord van de week in te vullen. Kinderen vinden dat fantastisch om te doen en het zorgt ervoor dat ze beter worden in het plannen en het regelen van dingen.

Hoe werk je met een planbord?

• Per kind of lid van het gezin (als ouders ook zichtbaar willen zijn op het planbord) heb je een kolom nodig.
• Duidelijke pictogrammen zijn een must.
• Neem van tevoren samen de pictogrammen door, zodat iedereen weet wat er bedoeld wordt. Dit voorkomt misverstanden later.
• Er moet een onderverdeling zijn in morgen-middag-avond, maar ook week en weekend.
• Kijk goed naar wat je kind nodig heeft. Wilt hij graag de hele week kunnen blijven zien? Of mag de dag die geweest is, weggehaald worden? Bespreek dit.
• Een bord wat overvol is, draagt niet bij aan overzicht en structuur. Let hier dus op. Of realiseer je, dat de dagen wellicht te vol zijn gepland? :)
• Het mag niet te klein zijn. Groot genoeg om duidelijk ingericht te worden en een helder overzicht te geven.
• Niet vergeten! Geef ook de vrije ruimtes goed aan. Niks zo stressvol als een vol gepland planbord met activiteiten die allemaal gedaan moeten worden ;)
• Evalueer op het einde van de week hoe de week gegaan is. Wat ging er goed? Wat kan beter? Wat was het allerleukste en wat voelde minder leuk. Maar vraag ook aan elkaar: Hadden we nu goed gepland? Of moet dit toch anders? Hier zitten allemaal leermomenten in en het hele gezin kan hierbij betrokken worden.

Structuur en duidelijkheid in de dag is goed voor elk kind eigenlijk. Maar kinderen met bijv. ADHD, autisme, angstproblemen, onrust of veel stress etc. hebben extra behoefte aan meer structuur.
Ook kinderen die impulsief, snel afgeleid zijn en enorm veel veel prikkels ervaren, zijn altijd wel ergens mee bezig. Gesproken instructies en uitleg worden hierdoor vaak slecht gehoord. Een planbord waarop het kind kan zien wat er komen gaat, kan dan extra steun bieden. Het bord is altijd aanwezig en het kind kan het zo vaak controleren als dat hij zelf wil.
Een andere groep kinderen die ook extra baat kan hebben bij de overzichtelijkheid van een planbord, zijn bijv. kinderen van gescheiden ouders. Het planbord kan je kind helpen inzicht te krijgen in hoe de week verdeeld wordt over de ouders. Deze duidelijkheid kan voor het kind in een toch al lastige gezinssituatie veel duidelijkheid en dus rust geven.

Liefs Gonneke