Individuele
kindercoaching

Intakegesprek

€60,00

Eerste coaching (±1 uur)
Volgende coaching (±1 uur)

€95,00
€80,00

Eind of evaluatiegesprek
ouders (± 45 min -1 uur)

€60,00

Coaching op schoolvakken

Coaching per schoolvak
(30-45 min.)


€45,00

Pakket Beelddenken
(6x ± 45 min.)


€350,00

Losse coachworkshops

Eerste workshop ±1,5 uur
Volgende workshop ± 1 uur
Gesprek ouder
€90,-
€60,-
€60,-

Kindercoaching binnen een traject is incl. mailcontact, verslaglegging schriftelijk of mondeling na de sessie, opdrachten voor thuis en oudercontact.
Coachworkshops zijn losse afneembare sessies. Er vindt vaak geen uitgebreide intake plaats. Het is een hands-on coaching voor minder intensieve hulpvragen.
Alle informatie, evt. tips, advies en tools voor ouders kunnen in een apart oudergesprek (zie tarief hierboven) toegelicht worden. Er is bij het afnemen van meerdere workshops, tussentijds geen verslaglegging of schriftelijke overdracht.


Start Kindercoachingtraject

Het traject voor intensievere hulpvragen start altijd met een intake. Het intakegesprek is de start van het coachingstraject van uw kind en is daar dus een waardevol onderdeel van. Voor het intakegesprek heeft er al een kort informatief kosteloos (telefoon)gesprek plaatsgevonden met één van ons.

Kindercoaching

PAKKET BEELDDENKEN BASISSCHOOL
Dit zijn 6 coachingsessies met tools na elke sessie.             
• intake + inzichtelijk maken Beelddenken
• spelling      
• lezen
• begrijpend lezen + tekstbegrip
• rekenen en/of klokkijken
• extra sessie
(te kiezen uit bijv. herhaling van een schoolvak of een vreemde taal, topografie, maatschappij -en wereldorientatie, natuur en wetenschap)

COACHING OP PRIKKELVERWERKING
In deze sessies gaan we aan de slag met hoe het kind zijn interne en externe prikkels verwerkt. Dit doen we aan de hand van onderzoeksmateriaal en d.m.v. spel. Binnen de coaching werken we samen met het kind aan het inzichtelijk en bewust maken van zijn prikkelverwerking en de vraag: Wat kan het kind zelf hiermee?
Er wordt een prikkelsignaleringsplan gemaakt voor thuis en we stellen een prikkelprofiel op voor school.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Op dit moment is het niet mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit een arrangement of de gemeente. Daar zijn onze prijzen op aangepast.
Voor de coaching of workshop krijgt u een factuur. Deze dient voor aanvang te worden voldaan, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Een coachingsafspraak, workshop, evaluatie of (eind)gesprek dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Bij afname van een training koopt u een pakket in. Deze wordt in een specifieke volgorde gegeven en binnen een groep. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle trainingen op de vastgestelde data volgt. Wordt er een training gemist dan kan deze niet ingehaald worden.

Er is geen wachtruimte op onze locatie. Dit houdt in dat het kind naar ons wordt gebracht en na afloop van de sessie op het afgesproken tijdstip weer wordt opgehaald.