Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de diensten die u bij ons heeft gekregen.
Wij hopen dat u hiermee altijd eerst naar ons toe komt. We staan zeker open voor feedback en een gesprek hierover, zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing. Wij vinden de tevredenheid van u als klant erg belangrijk.
De dienstverlening van een kindercoach valt formeel niet onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (de Wkkgz). Wij zijn aangesloten bij stichting Adiona (zie www.adiona.nl) en volgen vrijwillig de regeling Klachten en Geschillen zoals vastgelegd in de Wkkgz.
Daartoe heeft Adiona een overeenkomst gesloten met Quasir B.V. waarin is geregeld dat de bij haar aangesloten kindercoaches gedurende deelname aan stichting Adiona een beroep kunnen doen op de klachtenfunctionaris van Quasir en zijn aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

Wanneer het onverhoopt niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u hieronder onze klachtenprocedure bekijken.