Wat is (hoog)begaafdheid?

Hoogbegaafd is het verzamelwoord voor een aantal persoonskenmerken. Deze kinderen denken niet alleen anders en sneller, ze voelen zich ook anders dan hun leeftijdsgenoten. Dat gevoel bekruipt hen al vaak in de kleuterklas. Hoogbegaafdheid kan alleen al daarom voor meer problemen zorgen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Het begrip wordt al snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn of met uitzonderlijke resultaten op school. De werkelijkheid is echter anders.

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ. Een definitie geven over hoogbegaafdheid is niet makkelijk.
Sommige auteurs en experts vinden het intelligentiequotiënt (IQ) erg belangrijk.
Heeft uw kind een IQ van 130 of meer, dan is het hoogbegaafd. Tegenwoordig zijn de wetenschappers het er over eens dat hoogbegaafd zijn met veel meer te maken heeft dan alleen met het IQ of het verstandelijke. Hoogbegaafdheid is met andere woorden niet zomaar even samen te vatten in een cijfer. Naast deze cognitieve aspecten zijn er ook andere kenmerken bij hoogbegaafde kinderen. Deze persoonskenmerken zijn o.a. een sterk uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, een aanzienlijke gevoeligheid, perfectionisme en een kritische instelling. Hierdoor zijn hoogbegaafde kinderen verschillend van wat normaal gangbaar is.
Hoogbegaafde kinderen zijn niet gemiddeld en moeten daarom ook op een andere manier begeleid worden om zich ten volle te kunnen ontplooien.

(Hoog)begaafdheid bij baby's

Bij baby's spreekt men van een ontwikkelingsvoorsprong. Deze baby's kenmerken zich doordat zij sneller en meer oogcontact zoeken met ouders/verzorgers en hun omgeving. Zij lachen sneller en slaan bepaalde fases over. Hun ontwikkeling verloopt niet stabiel maar verloopt in grote sprongen. Ook kunnen dit de baby's zijn die veel huilen uit frustatie, omdat ze al iets willen maar hier motorisch nog niet toe in staat zijn. Ze kunnen ook overprikkeld raken door hun opmerkzaamheid voor alle details en prikkels uit hun omgeving.

(Hoog)begaafdheid bij kleuters

Bij kleuters wordt er nog steeds niet gesproken van hoogbegaafdheid. Ook hier spreekt men van een ontwikkelingsvoorsprong.
Uit onderzoek blijkt dat deze kleuters meer risico lopen om in de problemen te raken. Een vroege signalering kan problemen zoals perfectionisme, faalangst, demotivatie en onderpresteren voorkomen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een specifieke eigenheid die maakt dat ze zich anders voelen dan leeftijdsgenootjes. Ze zijn ook vaak met thema’s begaan waarvoor andere kleuters nog geen interesse hebben.

(Hoog)begaafd in de onder -en bovenbouw

Deze kinderen kenmerken zich door oplossingsstrategieën die andere kinderen niet kunnen volgen. We kunnen hierin twee groepen onderscheiden. Voor de ene groep kinderen is school meestal vrij makkelijk, waardoor ze een slechte werkhouding krijgen of geen doorzettingsvermogen ontwikkelen. Omwille van het feit dat ze (voorheen) geen moeite hoefden te doen om goede resultaten te behalen. De andere groep behaalt slechte resultaten en wat hij kan. Beide groepen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig.

Slim?!?

Het zijn dus lang niet altijd de wonderkinderen die met gemak hun schooltijd doorlopen. Daarnaast is er een groep kinderen die bij regulier onderzoek of IQ-testen niet specifiek eruit komt met een zeer goede cognitie.
Ook kunnen deze kinderen problemen hebben met een bepaald schoolvak zoals spelling of rekenen. De misvatting dat als je hoogbegaafd bent je toch alles zou moeten kunnen of doorgronden klopt niet.
Bij deze kinderen kan er soms sprake zijn van een belemmering of beperking die niet (h)erkend wordt. Denk aan dyslexie, geen goede oogsamenwerking, (faal)angst of beelddenken. Daar sta je dan als ouder met je kind. Het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Met onze extra hulp en ondersteuning leren deze kinderen sterker staan en zich beter te voelen.

Klik hieronder op onderstaande buttons voor meer info over wat wij voor u kunnen betekenen naast de coaching. van uw (hoog)begaafde kind.