Hooggevoelig = Hoogsensitief = HSP

Kinderen die hoogsensitief zijn worden ook HSP genoemd, dit staat voor Highly Sensitive Person. Zij hebben dus een verhoogde gevoeligheid voor externe prikkels en een sterker ontwikkeld centraal zenuwstelsel. Deze kinderen voelen zich snel uit balans voelen door alle indrukken, zoals drukte, lawaai, fel licht of (vieze) geuren. Daarnaast hebben zij ook meer tijd nodig om alle indrukken te verwerken.
Hooggevoelige kinderen voelen spanningen, emoties, sferen en stemmingen sterker aan en kunnen deze ook overnemen. Het lichamelijke voelen is ook sterker van aard. Denk aan kriebelende truien, pijn, prikkende labels en geluid.
Aan het eind van de dag kan het dus zijn dat een kind ‘vol’ zit met wat het heeft ervaren die dag.

Er zijn verschillende typen hooggevoelige kinderen te onderscheiden. De grootste groep is van nature rustig en introvert. Zij voelen zich goed bij een rustig en regelmatig leven zonder teveel risico's. Daarnaast is er nog een groep die veel meer extravert is en juist wél behoefte heeft aan spanning en nieuwe ervaringen. Dit zijn de HSS'ers (High Sensation Seekers). Aan de éne kant zijn zij snel verveeld en willen ze een nieuwe uitdaging, maar aan de andere kant raken ze ook snel overprikkeld. Dit zijn vaak de kinderen die 'hollen of stilstaan'. Ze hebben relatief veel tijd nodig om weer te herstellen of tot zichzelf te komen.
De hooggevoelige kinderen met een sterke wil ('strong-willed') laten hun wilskracht zien. Ze geven aan wat ze willen en hoe ze de dingen en de wereld om hen heen zien en ervaren. Ook geven ze aan wat ze nodig hebben, zelfs als de omgeving hier niet om vraagt. Dit laatste is vaak iets wat moeilijk is voor ouders en leerkrachten, omdat de manier waarop dit gebeurd niet aansluit bij hoe men de dingen zelf zou benaderen of omdat het niet sociaal wenselijk is. Als er niet naar deze kinderen wordt geluisterd (of zij hebben het gevoel dat er niet geluisterd wordt) dan laten ze het vaak alleen nog maar duidelijker zien.

Elaine Aron

Elaine Aron is de grondlegster van het begrip HSP. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Zij is de pionier in het onderzoek naar hoogsensitiviteit. Als Amerikaans klinisch psychologe introduceerde zij in 1996 de term HSP.
Haar resultaten zijn gebaseerd op gedegen en intensief wetenschappelijk onderzoek. Elaine Aron noemt twee kenmerkende eigenschappen van een hoogsensitief kind: de neiging veel op te merken en diep reflecteren alvorens te handelen. Hoogsensitiviteit is een aangeboren eigenschap die lang niet altijd wordt begrepen of herkend.
Hoogsensitiviteit is geen nieuwe ontdekking van de laatste jaren, maar heeft altijd al bestaan.

Steuntje in de rug voor het kind

Onze coaching van de hooggevoelige kinderen is gericht op de volgende pijlers:
• Goede zorg voor jezelf.
• Persoonlijke ontwikkeling om beter om te kunnen gaan met de hoogsensitiviteit.
• Het leren maken van soms noodzakelijke keuzes door ouder en/of kind.
• Voorkomen van disfunctionele gedragsstrategieën .
• Voorkomen van overprikkeling.
Daarnaast zijn er nog aanvullende (energetische) methoden waar het hoogsensititieve kind zijn voordeel mee kan doen. Ter ondersteuning van deze hooggevoelige eigenschap kan het zinvol zijn om uw kind aan één van onze trainingen of workshops mee te laten doen.