Waarom kiezen voor Puur Bliss?

Wij zijn Gonneke en Zippora, al jaren werkzaam met kinderen en beiden moeder. In de loop van de jaren merkten we dat onze doelgroep: kinderen die anders leren, denken en voelen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is soms heel moeilijk om goede gerichte hulp te vinden op de gebieden van hooggevoeligheid, beelddenken en hoogbegaafdheid.  Onze kracht is de juiste voorlichting en coaching aan het kind, ouders en de evt. de school te geven. Om met relatief weinig inspanning, deze groep kinderen enorm te helpen met het leren  vinden van hun balans.  

Onze werkwijze kenmerkt zich door positiviteit en te kijken naar het kind als één geheel. We bekijken alle relevante factoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag en de ontwikkeling. Dus in onze begeleiding kijken we naar de mentale, de lichamelijke, sociale en emotionele kanten van het kind.
Door naar het kind in zijn geheel te kijken kunnen we een totaalpakket aanbieden waarin datgene zit, wat het kind écht nodig heeft. Want ieder kind is uniek en heeft dus ook weer iets anders nodig.
Het zijn allemaal kinderen met erg veel potentie wanneer ze zichzelf goed kunnen ontwikkelen en ontplooien. Onze missie is dan ook om iedereen trots op zichzelf te laten zijn. Uniek, met ieder zijn eigen bijzondere talenten en eigenschappen. Het is de kunst om deze unieke eigenschappen  zo vroeg mogelijk te laten ontplooien, zodat je er je hele leven lang profijt van kunt hebben. Puur Bliss dus!

Met stralende groetjes,


Gonneke en Zippora

Quote:

"Follow your bliss
and the universe will open doors
where there were only walls."

-J. Campbell-