Diagnosticeren op Beelddenken

Kinderen die een sterke voorkeur hebben voor de visueel cognitieve leerstijl (Beelddenken) hebben het vaak moeilijk op school. Er ontstaan specifieke (leer)problemen op alle of enkele gebieden van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Ook bij de (hoog)begaafde kinderen kan dit problemen geven. Het visuele leersysteem van deze kinderen sluit niet aan bij het talige onderwijssysteem.
Het op tijd signaleren van de visueel cognitieve leerstijl van kinderen met leerproblemen (ook bij uitval op enkele vakken) is erg belangrijk. Met de juiste begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken kunnen deze kinderen geholpen worden.
D.m.v. een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kunnen we het kind diagnosticeren zodat er daarna gerichte begeleiding kan plaatsvinden.

Individueel Onderwijskundig Onderzoek op Beelddenken

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek (uitgebreid) bestaat uit:
• Korte intake met ouders en/of kind.
• Beelddenkonderzoek om de cognitieve leerstijl/ontwikkeling en persoonlijkheidskenmerken te bepalen.
• Lees-, spelling-, tekstbegrip en reken testen.
• Geheugenonderzoek
• Non verbale intelligentietest
• Meervoudige Intelligentie Test
• Visuele screening
• Een compleet schriftelijk verslag incl. adviezen
Dit onderzoek kost €650,-

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek (kort) bestaat uit:
• Beelddenk onderzoek om de cognitieve leerstijl/ontwikkeling en persoonlijkheidskenmerken te bepalen.
• Non verbale intelligentietest
• Visuele screening
(Zonder een schriftelijke rapportage, wel mondelinge terugkoppeling)
Dit onderzoek kost €250,-

Bovenstaande onderzoeken kunnen worden afgenomen bij kinderen van 5 jaar (vanaf groep 3) tot 15 jaar. Het onderzoek wordt altijd zonder bijzijn van de ouder afgenomen en beslaat ongeveer een dagdeel.

Het Wereldspel

Tijdens het individueel onderwijskundig onderzoek maken we onder meer gebruik van het Wereldspel. Het Wereldspel is een gestandaardiseerd non-verbaal onderzoekinstrument. Dit betekent dat het kind niets hoeft te zeggen. Met het Wereldspel bekijken we de informatieverwerking van het kind; of het kind zijn informatie via beelden verwerkt of via taal. We kunnen daarna gerichter hulp aanbieden, die aansluit bij de informatieverwerking die het beste past bij het kind.

Het Wereldspel bestaat veelal uit houten elementen waarmee gebouwd wordt. Door middel van het bouwen met het materiaal laat het kind zien hoe hij de wereld verkent, organiseert, integreert en tot uitdrukking brengt. Naast de cognitieve leerstijl (taal en/of Beelddenken) en persoonlijkheidskenmerken, krijgen we ook een globale indruk van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Bij het Wereldspel als onderzoeksinstrument komen drie vaste aspecten aan bod:
1. Het cognitieve aspect. Hoe verkent het kind de wereld om zich heen?
2. Het affectieve aspect. Hoe beleeft het kind zijn wereld?
3. Het pedagogische aspect. Hoe hanteert het kind zijn wereld, hoe gaat hij ermee om?
Vanuit hier bekijken we hoe het kind past in het onderwijssysteem.

Hieronder kunt u de folder over het Wereldspel downloaden.