Individueel Onderwijskundig Kleuteronderzoek

De leerkracht geeft het advies om een jaar langer te kleuteren. Maar u als ouder heeft het gevoel dat zijn kind wel aan groep 3 toe is. Of de leerkracht geeft juist aan dat het kind toe is aan 'leren' maar als ouder twijfelt u eraan of het toch niet beter is om langer te blijven spelen en kleuteren.
Wij gaan er altijd van uit dat de leerkracht uw kind redelijk goed kan inschatten, zij zien uw kind namelijk meerdere dagen in de week en werken intensief met uw kind. Toch kan uw onderbuikgevoel anders zijn.
Dit onderzoek geeft inzicht in de leervoorwaarden. Na dit onderzoek geven we een advies richting ouders en/of school. Kan dit kind naar groep 3 of is het toch beter om een jaar langer in groep 2 te blijven.

Het onderzoek is zo samengesteld dat we de verschillende ontwikkelingen testen en het gehele kleuteronderzoek duurt niet langer dan ongeveer anderhalf uur.
Na het onderzoek heb je als ouder goed inzicht op de ontwikkeling van het kind en kun je ook zelf een onderbouwde conclusie trekken.

Het Individueel Kleuter Onderzoek geeft inzicht in:
• Taaldenken/ Beelddenken
• De cognitieve ontwikkeling van de kleuter.
• Zijn de taalvoorwaarden aanwezig?
• Zijn de rekenvoorwaarden in 5 brongebieden aanwezig?
• Is de kleuter schrijfrijp?
• Analyse 'draw-a-man'
• De integratie van de primaire reflexen.

Het Individueel Kleuteronderzoek kost €375,- incl. korte verslaglegging.