Screening Beelddenken

Wilt u als ouder(s) een indicatie hebben op de vraag of uw kind een Beelddenker is en is dit voldoende om de manier van lesgeven aan te laten sluiten bij de manier van informatieverwerking die bij uw kind past, dan is de korte screening op Beelddenken voldoende. Bij deze screening wordt vastgesteld of uw kind een Beelddenker is.

De screening bestaat uit het bouwen met een non-verbaal onderzoeksinstrument en een korte vragenlijst. Uit de manier waarop er wordt gebouwd en vormgegeven, blijkt of er sprake is van Beelddenken. U krijgt de toelichting op de screening in een kort gesprek. Er wordt geen verslag opgesteld.

Kosten van deze screening incl. nagesprek (± 30 min) zijn € 90,-