Visuele Disfunctie

Bij beelddenkers en (hoog)begaafde kinderen zien we problemen vaak op één van de gebieden van spelling, lezen, rekenen en/of concentratie. Er kan een ander probleem onder liggen namelijk een visuele disfunctie. Oftewel Fixatie Disparatie; geen goede oogsamenwerking. We moeten dan eerst het basisprobleem namelijk de visuele disfunctie aanpakken. Pas als we deze aanpakken kunnen we op de juiste manier begeleiden bij leerproblemen.


Visuele Screening voor oogsamenwerkingsproblemen

Vroeg in de ochtend zijn de meeste kinderen nog fris en gaat het schoolwerk nog wel. Veel kinderen kunnen in het begin nog best veel compenseren. Maar dat houdt op zodra de dag vordert. De leerkracht ziet op school een concentratieprobleem. De kinderen waar het hier om gaat krijgen vaak hoofdpijn, pijnlijke ogen, hangen over de tafel of in hun stoel en zijn niet meer betrokken bij de les.

Soms ontwikkelt het kind ook gedragsproblemen. In veel van deze gevallen komt dat voort uit frustratie: het lezen en schrijven maar ook naar het bord kijken, schakelen tussen werkschrift en boek en alle visuele prikkels om hen heen zijn extreem vermoeiend. Vaak zijn het de kinderen van wie deze achterstand niet verwacht werd. Ouders en leerkrachten zijn verbaasd en vaak wordt er onmiddellijk aan dyslexie gedacht.
Bij lees -en rekenproblemen wordt er ook vaak gedacht aan dyslexie of dyscalculie. De signalen hiervan komen sterk overeen met oogsamenwerkingsproblemen. Ongeveer 5% van de kinderen heeft last van (echte) dyslexie. Dyslexie is een genetische taalontwikkelingsstoornis. Dyslexie kan niet worden verholpen. Met hulp van een remedial teacher kan een kind met veel oefeningen en hulpmiddelen de leesvaardigheid wel verbeteren. Het lezen zal echter wel altijd lastig blijven. De verschijnselen die horen bij dyslexie zijn overlappend met fixatie disparatie en Beelddenken. Het verschil is echter dat dyslexie niet te verhelpen is met een training en/of bril. Een visuele disfunctie kun je wel verbeteren met oefeningen of training en Beelddenken kan gecoacht worden.

Bij een standaard oogmeting wordt gekeken naar de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Een visuele disfunctie wordt gescreend door een Visueel Screener. Een Visueel Screener doet onderzoek met een Bioptor. Wij sturen indien nodig door naar een Orthoptist of Functioneel Optometrist.

Visueel screeningsonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een opgeleide en gecertificeerd Visueel Screener.
Dit onderzoek kost €85,- en duurt ongeveer een uur. Het onderzoek bestaat uit:
• Screenen met de Bioptor
• Test met de Van Orden Star
• Invullen van de signaleringslijst
• Een leesonderzoek
• Cirkellijn test
• Schrijftest
• Balanstest
Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek kan het zijn dat het doen van oefeningen binnen een coachingstraject, het volgen van de Into Bounce® training of een doorverwijzing wenselijk is.